Ніколаєв Віктор Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Ніколаєв Віктор Олександрович

НІКОЛА́ЄВ Віктор Олександрович (30. 01. 1927, м. Шуя, нині Іванов. обл., РФ) – металознавець. Д-р тех. н. (1986), проф. (1988). Закін. Дніпродзерж. вечір. металург. ін-т (нині м. Кам'янське Дніпроп. обл., 1950). Працював на вироб-ві; від 1953 – у Запоріз. інж. академії: 1966–92 – зав. каф. обробки металів тиском, 1999–2017 – проф. цієї каф., 1992–99 – проф. каф. мех. устаткування металург. з-дів. Від 2017 – на пенсії. Наукові дослідження: розроблення та розв'язок теор. задач у галузі вальцювання, волочіння та осаду металу; вдосконалення технології та обладнання для вальцювання штаб, що забезпечують покращення зносо­стійкості валків та якості продукції штабових станів; розроблення нових технологій вальцювання штаб, смуг. плющення; розвиток теорії і практики несиметрич. процесів плющення; створення нових способів підвищення точності й форми широкосмуг. сталі та їх теор. обґрунтування.

Пр.: Теория продольной прокатки. Х., 1965; Теорія процесів прокатування. К., 1992; Теорія обробки металів тиском. К., 1993; Горячая прокатка полос и листов. З., 2004; Холодная прокатка полос. З., 2004; Деформация металла при прокатке в калибрах. З., 2006; Теория прокатки. З., 2007; Прокатка широкополосной стали. К., 2009 (спів­авт.); Резервы повышения эффективности работы полосовых станов // Сталь. 2015. № 8; Способы и устройства повышения качества полос // Там само. № 10; Про реконструкцію широкоштабових станів // Металургія: Зб. наук. пр. З., 2015. Вип. 33; Обтискне та сортове виробництво прокату: Навч. посіб. З., 2015; Калібрування прокатних валків: Навч. посіб. З., 2015; Теорія обробки металів тиском: Навч. посіб. З., 2015.

О. В. Явтушенко


Покликання на статтю