Ніколаєв Ігор Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Ніколаєв Ігор Васильович

Нікола́єв Ігор Васильович (11. 10. 1925, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – філософ. Д-р філос. н. (1991). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Ленінгр. ун-т (1952). Працював від 1956 (з перервою) у Рос. пед. ін-ті (Ленінград): доц., проф. каф. філософії; 1989–92 – доц. каф. філософії Одес. політех. ін-ту. Наукові дослідження: теорія пі­знання, історія філософії.

Пр.: Исходный принцип теории познания. Ташкент, 1966 (спів­авт.); Теория познания диалектического материализма. Ташкент, 1970; Происхождение понятий. С.-Пе­тербург, 1995; Диалектическая логика как наука о построении систем знаний. С.-Пе­тербург, 1995; Логика (дедуктивная, индуктивная и диалектическая): Учеб. пособ. С.-Пе­тер­бург, 1996; Философия как наука. С.-Пе­тер­бург, 1997; Диалектическая логика как продолжение формальной логики. С.-Пе­тербург, 1998; В защиту научной философии: Учеб. пособ. С.-Пе­тербург, 1999 (спів­авт.); Теоретические ошибки Маркса–Энгельса–Ленина. С.-Петербург, 2002; Ощущение четвертого порядка. С.-Пе­тербург, 2006 (співавт.).

В. І. Бондар


Покликання на статтю