Ніколаєв Микола Ілліч — Енциклопедія Сучасної України

Ніколаєв Микола Ілліч

НІКОЛА́ЄВ Микола Ілліч (12. 02. 1865, С.-Пе­тербург – 06. 04. 1918, Київ) – театрознавець. Одержав тех. освіту, 35 р. пропрацював на з-ді «Арсенал» у Києві тех. майстром і пом. нач. майстерень. У вільний час цікавився театром і літ-рою, 1893–1918 майже щодня друкував у київ. часописах (зокрема «Театръ и искусство», «Иллюстрированный сборникъ Кіевскаго литературно-артистическаго общества») театр. рецензії, огляди, крит. статті, відгуки, нариси про окремих акто­рів, спогади, некрологи. Першим відзначив яскраві актор. таланти С. Кузнецова, П. Значковського та ін. Був співзасн. Київ. літ.-артист. т-ва, уповноваженим Рос. театр. т-ва в Києві, головою драм. комісії Київ. т-ва мист-ва і літ-ри (деякий час – дир. театр. уч-ща цього т-ва), чл. директорату Київ. літ.-артист. клубу, чл. Каси взаємодопомоги літераторів і вчених. Автор кн. «Театрально-критическія наброски» (1897), «Драматическій театръ въ Кіевѣ 1803–1893», поет. зб. «Своимъ друзь­ямъ!» (обидві – 1898), зб. ста­тей «Эфе­мериды» (1912; усі – Київ). Після захоплення Києва червоногвард. загонами в січні 1918 заарешт. і ув'язнений, помер невдовзі після звільнення. Літ. спадщина Н. виявлена і досліджена лише частково.

Літ.: Гарольд. Н. И. Николаев // ТЖ. 1918. № 10; Глаголин Б. Театральные раз­мышления: Н. И. Николаев // Там само. № 25–26; Рыба­ков М. О том, кого мы за­были // Киев. телеграф. 2002. № 8.

М. О. Рибаков

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
М. О. Рибаков . Ніколаєв Микола Ілліч // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=74297 (дата звернення: 25.10.2021)