Кривченко Георгій Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Кривченко Георгій Олексійович

КРИ́ВЧЕНКО Георгій Олексійович (03(15). 04. 1883, с. Кибинці Полтав. губ., нині Миргород. р-ну Полтав. обл. – 11. 04. 1960, Київ) – економгеограф. Д-р політекономії (1909), канд. геогр. н. (1951). Закін. С.-Петербур. політех. ін-т (1906), Мюнхен. ун-т (Німеччина, 1909). Працював 1906–11 у Німеччині. Після повернення в Росію 1913–14 керував дослідж. селян. госп-в Пензен. губ.; 1915–17 – в особовій раді з продовольства і в Мін-ві продовольства; 1918–19 – кер. статист. від­ділу Мін-ва торгівлі і пром-сті, 1919–20 – в Демогр. ін-ті УАН у Києві; 1920–22 – проф. статистики Саратов. ін-ту нар. госп-ва й ун-ту (РФ); 1922–31 – проф. каф. екон. географії та світ. госп-ва Київ. ІНО, водночас 1928–31 – ст. н. с. ВУАН; 1931–32 – проф. каф. екон. географії та статистики Полтав. технол. ін-ту м'яс­ної пром-сті; 1932–33 – кер. екон. групи Бюро Великої Волги (Мос­ква); 1941–43 – зав. відділу екон. географії, 1943–44 – ст. н. с. НДІ географії, 1944–49 – проф. каф. екон. географії Київ. ун-ту. Досліджував проблеми розвит­ку галузей нар. госп-ва кра їни та її регіонів, зокрема Полісся. Спів­автор «Словника економічної тер­мінології (Проект)» (К., 1930). У 1950-х рр. зазнав жорсткої кри­тики поглядів, які трактувалися як невідповідні рад. доктрині, че­рез що був змушений залишити викладац. та наук. роботу.

Пр.: Збірник статистичних відомостей по народному господарству України. 1919; Производство масличных семян и маслобойная промыш­ленность Украины. 1919; Внутренний грузооборот и внешняя торговля Украины. 1923; Нариси світового господарства. Огляд господарського стану основних країн світу. 1927; Природні умови і ресурси // Екон. географія УРСР. 1968 (усі – Київ).

Літ.: Професорсько-викладацький склад кафедри економічної і соціальної географії // Екон. та соц. географія. 1999. Вип. 48; Географічний факультет у персоналіях. К., 2008; Краснопольский.

В. О. Гуцал, А. Л. Мельничук

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. О. Гуцал, А. Л. Мельничук . Кривченко Георгій Олексійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=743 (дата звернення: 21.10.2021)