Ніколаєва Софія Юріївна — Енциклопедія Сучасної України

Ніколаєва Софія Юріївна

НІКОЛА́ЄВА Софія Юріївна (27. 01. 1945, Сталіно, нині Донецьк) – педагог. Д-р пед. н. (1990), проф. (1991). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1998). Закін. Київ. пед. ін-т іноз. мов (1967), де відтоді й працює (нині Київ. лінгвіст. ун-т): від 1990 – зав. каф. методики викладання іноз. мов й інформ.-комунікац. технологій. Також викладала у Дрезден. вищій пед. школі (Німеччина, 1987), Гаван. пед. ін-ті іноз. мов (1990). Вивчає технології врахування індивід. особливостей учнів/студентів, що зумовлюють ефективне оволодіння іншомов. комунікат. компетентністю. Гол. ред. ж. «Іноземні мови» (1995–2017).

Пр.: Индивидуализация обучения ино­странным языкам. К., 1987; Типова програма підготовки вчителя іноземної мови. Практика усного та писемного мовлення. К., 1993; Практикум з методики тестування лексичної компетенції (на матеріалі англійської мови): Посіб. К., 1996; Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підруч. К., 2002 (спів­авт.); Основи сучасної методики викладання іноземних мов: Посіб. К., 2008; Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах. К., 2015 (спів­авт.); Сучасні підходи до реалізації міжкультурної іншомовної освіти // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2018. Vol. 66, issue 162.

В. В. Черниш

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
В. В. Черниш . Ніколаєва Софія Юріївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=74319 (дата звернення: 24.10.2021)