Ніколаєвський Георгій Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Ніколаєвський Георгій Костянтинович

НІКОЛА́ЄВСЬКИЙ Георгій Костянтинович (25. 06. 1919, м. Саратов, РФ – 14. 07. 1969, Харків) – фахівець у галузі прикладної геометрії та інженерної графіки. Д-р тех. н. (1968), проф. (1969). Закін. Військ.-інж. академію в Москві (1941). Викладав 1941–44 у Вищому військ.-піхот. уч-щі (м. Камишов Свердлов. обл., РФ), 1944–46 – у Моск. ін-ті інж. комунал. буд-ва; 1950–69 – зав. каф. нарис. геометрії та креслення Харків. автомоб.-дорож. ін-ту. Напрям наук. дослідж. – нарисна геометрія кривих ліній та поверхонь. Під кер-вом Н. розроблені універс. методи побудови зображень автомоб. доріг (панорамна перспектива, кіноперспектива, центр. аксономет­рія), запропоновані методи конструювання поверхонь кузовів автомобілів, робочих органів землерий. машин, лопаток турбін, кривих ліній та поверхонь дорож. полотна. Ним уперше в Україні розроблено та неодноразово прочитано телевізій. курс з нарис. геометрії.

Пр.: Построение косоугольных аксонометрических проекций по заданным требованиям // Тр. Харьков. автомоб.-дорож. ин-та. 1953. Вып. 14; Топологические преобразования в начертательной геометрии // Сб. тр. Харьков. автомоб.-дорож. ин-та. 1961. Вып. 2; Изо­топные преобразования геометрических фигур способом деформации // Вопр. начертател. геометрии и ее приложения: Сб. науч. ст. 1963. Вып. 3; Обя­зательный практикум по начертательной геометрии. Х., 1963 (спів­авт.); Алгоритмизация построений аксонометрии на криволинейных осях // Кибернетика графики и приклад. геометрия поверхностей: Сб. тр. Москва. 1968.

В. М. Сердюк, О. В. Черніков


Покликання на статтю