Коган Володимир Соломонович — Енциклопедія Сучасної України

Коган Володимир Соломонович

КО́ГАН Володимир Соломонович (29. 11(12. 12). 1914, м. Маріуполь Катеринослав. губ., нині Донец. обл. – 07. 09. 2009, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1964), проф. (1967). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Харків. ун-т (1939), Вищий військ. гідрометеорол. ін-т Червоної армії (Ленінград, нині С.-Петербург; 1943). Від 1945 – у ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т» НАНУ: від 1962 – вчений секр., від 1966 – нач. лаб. молекуляр. фізики, від 1987 – пров. н. с. Наук. дослідження: низькотемпературна адсорбція газів мікропористими адсорбентами; хемосорбція газів гетер. сплавами та метал. плівками, що осаджуються з пару. Розробляв адсорбц. кріовакуумне устаткування. Гол. ред. серій «Низкотемпературная адсорбция и криовакуум» (1971–73), «Физика и техника высокого вакуума» (1974–78), «Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники» (1978–2009) ж. «Вопросы атомной науки и техники». Очолював Харків. вакуумну асоц. (1975–87).

Пр.: Изотопные еффекты в структурных свойствах твердых тел // УФН. 1962. Т. 78, вып. 4; Адсорбенты для криовакуума. Х., 1981 (співавт.); Влияние вакуумных условий на формирование структуры конденсатов // Взаимодействие актив. газов с металлич. пленками. Москва, 1987 (співавт.); Адсорбционно-диффузионные вакуумные насосы (вакуумные насосы с нераспыляемым гетером). Москва, 1990 (співавт.); Эффективность сорбции газообразных продуктов деления (ГПД) в твэлах атомных реакторов // Вопр. атом. науки и техники. Сер. Вакуум, чистые металлы, сверхпроводники. 1998. Т. 1(2) (співавт.); Сравнение интегральных адсорбционных характеристик углеродных адсорбентов на основе измерений удельной поверхности методом БЭТ // Там само. 2003. № 5(13) (співавт.).

М. Б. Лазарева


Покликання на статтю