Ніколаєнко-Камишова Тетяна Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Ніколаєнко-Камишова Тетяна Петрівна

НІКОЛА́ЄНКО-КАМИШО́ВА Тетяна Петрівна (14. 09. 1959, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – лікар-гематолог. Д-р мед. н. (2016). Закін. Дніпроп. мед. ін-т (1982). Відтоді працювала лікарем; від 2018 – доц. каф. сімей. медицини ф-ту післядиплом. освіти Дніпроп. мед. академії. Наукові дослідження: вивчення механізмів розвитку фібротич. процесів та тромбо-геморагіч. ускладнень при змінах кістк.-мозк. мікрооточення у хворих з хроніч. мієлопроліфератив. неоплазіями, удосконалення і розроблення профілакт. заходів щодо мінімізації цих проявів; порівняння змін тромбоцитарно-коагуляцій. показників у хворих з хроніч. мієлопроліфератив. неоплазіями і проявами атеротромбозу; дослідж. залежності проявів веноз. тромбоемболізму від змін тромбоцитарно-коагуляцій. показників при наявності генет. мутацій (тромбофілія), зокрема у вагіт. жінок.

Пр.: Об особенностях формирования миелофиброза при хронических миело­пролиферативных неоплазиях // Oнко­логия. 2014. № 4; К вопросу взаимосвязи структурных изменений фибронектина с мутацией гена JAK2 у больных с истинной полицитемией // Austrian J. of Technical and Natural Sciences. 2014. № 7–8; К оптимизации диагностики ранних проявлений тромботических осложнений у больных при атеросклеротическом поражении магистральных сосудов нижних конечностей // Наук. журн. МОЗ України. 2014. № 1 (спів­авт.); Влияние герпесвирусной инфекции на прогноз течения лейкемического процесса у больных гематологического профиля // East European Scientific J. 2019. № 9, part 2 (спів­авт.).

В. Г. Бебешко


Покликання на статтю