Ніколаєску Інна Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Ніколаєску Інна Олександрівна

НІКОЛАЄ́СКУ Інна Олександрівна (26. 06. 1978, м. Чигирин Черкас. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (2018). Закін. Кіровогр. пед. ун-т (нині Кропивницький, 2000). Відтоді учителювала. 2011–16 – доц. каф. освіт. менеджменту та пед. інновацій Черкас. ін-ту післядиплом. освіти пед. працівників; від 2014 – у Черкас. ун-ті: від 2018 – в. о. зав. каф. дошкіл. освіти. Наукові дослідження: теорія та методика навч. рідної мови дітей в дошкіл. навч. закладах; основи психол.-пед. дослідж.; теорія та методика викладання дошкіл. лінгводидактики.

Пр.: Професійно-педагогічна самореалізація викладача системи післядипломної освіти в умовах інформаційно-комунікаційного простору. Чк., 2017; Творче використання геокешингу в освітньому процесі закладів дошкільної освіти як засобу розвитку дослідницьких умінь дітей старшого дошкільного віку // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. 2018. № 10–11; Особливості професійно-педагогічної самореалізації викладачів засобами ІКТ у міжкурсовий період // Інформ. технології та засоби навч. 2018. Т. 65, № 5 (спів­авт.); Управління формуванням готовності майбутніх докторів філософії до розробки освітніх програм для дітей дошкільного віку // Вища освіта України у контексті інтеграції до європ. освіт. простору: Зб. наук. пр. К., 2018. Т. 3 (спів­авт.).

Т. М. Десятов


Покликання на статтю