Коган Інна Абрамівна — Енциклопедія Сучасної України

Коган Інна Абрамівна

КО́ГАН Інна Абрамівна (09. 12. 1921, Харків) – лікар-радіолог. Д-р мед. н. (1976). Навч. у 1-му Харків. (1939–41), Свердлов. (нині м. Єкатеринбург, РФ, 1941–42) мед. ін-тах, закін. 2-й Моск. мед. ін-т (1945). Працювала від 1955 у Харків. НДІ мед. радіології: від 1962 – зав. лаб. радіац. біохімії гормонів, від 1974 – кер. групи радіац. ендокринології, 1979–86 – зав. клін. лаб. Осн. напрям наук. дослідж. – функціон. стан ендокрин. залоз при профес. та лікув. впливі іонізуючої радіації на організм.

Пр.: Сравнительное изучение воздействия на организм животных рентгеновских излучений при 197 Кв и тормозных излучений, полученных на линейном ускорителе 3 МЭВ // Радиобиология. 1963. № 2; Экскреция адреналина и норадреналина у лиц, работающих с источниками ионизирующей радиации // Мед. радиология. 1969. № 9; Детородная функция у женщин, работающих в сфере действия ионизирующей радиации // Эксперим. и клин. радиология: Респ. межвед. сб. К., 1979. Вып. 14; Лучевые нагрузки на надпочечники и почки при дистанционной гамма-терапии больных раком матки // Мед. радиология. 1980. Т. 25, № 2; До питання про роль естрогенів у патогенезі фіброміом матки // ПАГ. 1980. № 5 (усі – співавт.).

Н. О. Артамонова


Покликання на статтю