Ніколенко Сергій Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Ніколенко Сергій Степанович

НІКО́ЛЕНКО Сергій Степанович (27. 02. 1955, м. Сасово Рязан. обл., РФ) – економіст. Д-р екон. н. (1994), проф. (1996). Закін. Полтав. кооп. ін-т (1976). Від 1977 працював у Полтав. пед. ін-ті: 1993–98 – зав. каф. політекономії; від 1998 – зав. каф. екон. теорії Полтав. ун-ту економіки і торгівлі. Наукові дослідження: теорія госп.-політ. механізму сучас. ринк. економіки, сутність та еволюція грошей і грош. обігу, інституц. проблеми світ. економіки, еволюція соц.-екон. систем, інновац. розвиток нац. економік, розроблення теорії неспромож. економіки та концепції інституц. ордолібертаризму.

Пр.: Современный капитализм: тор­говое производство и закон стоимости. К., 1991; Основи економічної теорії: Курс лекцій. Вип. 1–2. П., 1995–97 (спів­авт.); Формування ринку цінних паперів в умовах ринкової трансформації. П., 2008 (спів­авт.); Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації. П., 2014 (спів­авт.); Інноваційні кластери: сутність, при­рода, теоретико-методологічні засади визначення // Бізнес Інформ. 2017. № 11.

Н. І. Коливушка


Покликання на статтю