Коган Лев Рудольфович — Енциклопедія Сучасної України

Коган Лев Рудольфович

КО́ГАН Лев Рудольфович (26. 05. 1885, Одеса – червень 1959, Ленінград, нині С.-Петербург) – історик літератури, бібліотекознавець. Закін. істор.-філол. ф-т Новорос. ун-ту в Одесі (1908). Викладав у г-зіях Одеси, Одес. та Харків. ІНО. Брав участь у роботі комісії з розслідування одес. погрому 1905. У 1912 – дир. жін. євр. комерц. уч-ща, голова бібліотеч. ком-ту Т-ва прикажчиків-євреїв. Бібліотеч. інспектор Політпросвіти. Від 1925 – у Ленінграді: від 1928 – у бібліотеч. ін-ті: проф., від 1932 – зав. каф. історії літ-ри, від 1945 – декан ф-ту дит. і юнац. б-к. Досліджував життя і творчість М. Островського, М. Салтикова-Щедріна, О. Пушкіна (зокрема одес. період). Публікував брошури на захист прав євреїв, статті з бібліотекознавства. Ред. кн. «Модернисты, их предшественники и критическая литература о них» (1908), переклав із франц. дослідж. «Эдгар По» Ш. Бодлера (1910; обидва – Одеса). Колекціонував книги з історії рос. і зарубіж. літ-ри, мистецтвознавства, бібліографії, а також прижиттєві та посмертні вид. творів О. Пушкіна. Реставрував дачу поета у Царському Селі (нині м. Пушкін Ленінгр. обл.; тут було розміщено б-ку К. та унікал. предмети, пов'язані з життям О. Пушкіна; розграбовано під час окупації). Залишив спогади про О. Толстого, В. Шишкова та ін.

Пр.: Гоголь – проповѣдникъ и пророкъ: (Юбил. рѣчь къ учащимся). О., 1909; Введение в методику обучения грамоте: [Для пед. классов жен. г-зий]. О., 1911; Госпожа Сталь и французскій романъ. Воронежъ, 1911; Элементарный курс теории словесности с рисунками: Учеб. О., 1914; 1916; Десятичная классификация. О., 1924; Библиотечная работа с художественной литературой. Ленинград, 1931; Летопись жизни и творчества Н. Островского. Москва, 1953.

Літ.: Тогоровский Я. Возвращение Льва // Новое рус. слово. 1998, 1 окт.; Музичко О. Є. Мемуари Лева Когана як джерело для вивчення розвитку історико-філологічного факультету Одеського Новоросійського університету на початку ХХ ст. // Зап. істор. ф-ту Одес. ун-ту. 2009. Вип. 19.

Л. І. Саєнко, О. В. Власенко


Покликання на статтю