Нікольський Ігор Леонідович — Енциклопедія Сучасної України

Нікольський Ігор Леонідович

НІКО́ЛЬСЬКИЙ Ігор Леонідович (15. 10. 1914, Петроград, нині С.-Пе­тербург – 06. 10. 2000, Донецьк) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1964), проф. (1965). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Свердлов. гірн. ін-т (нині Єкатеринбург, РФ, 1939), де 1944–45 й працював. 1945–2000 – у Донец. тех. ун-ті: 1946–47 – зав. каф. геології, 1951–76 – засн. і зав., 1976–2000 – проф. каф. розвідки родовищ корис. копалин, 1947–56 – декан геол.-розв. ф-ту. Наук. дослідж. у галузі розвідки ртут. родовищ. Розробив методику мікроструктур. аналізу, основи методу тектонофізики, створив структурно-геол. модель, обґрунтував уявлення про гол. фактори локалізації ртут. зруденіння.

Пр.: Донецький кам'яновугільний басейн. К., 1955 (спів­авт.); Геология ртут­ных месторождений Донбасса. Сталино, 1959; Введение в геологию и разведку месторождений полезных ископае­мых: Учеб. пособ. К., 1979 (спів­авт.; нім. мовою – Ляйпциґ, 1982); Структуры руд­ных полей и месторождений. Основы металлогении: Учеб. К., 1989 (спів­авт.); Геолого-генетические модели ртутно-рудных формаций Донецкого бассейна. К., 1991 (спів­авт.); Страницы истории Донецкого государственного технического университета. Д., 1999.

Літ.: До 95-річчя від дня народження професора І. Л. Нікольського, почесного члена УМТ // Зап. Укр. мінералог. т-ва. 2009. Т. 6; Игорь Леонидович Никольский: Биобиблиогр. указ. Д., 2014; Зборщик М. П. Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького національного технічного університету (1921–2001). Д., 2002.

М. П. Зборщик


Покликання на статтю