Нікольський Юрій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Нікольський Юрій Володимирович

НІКО́ЛЬСЬКИЙ Юрій Володимирович (25. 07. 1953, Львів – 26. 05. 2013, там само) – фахівець у галузі автоматизованих систем керування. Д-р тех. н. (2011), проф. (2012). Держ. премія України в галузі н. і т. (2009). Закін. Львів. політех. ін-т (1975). Працював на ф-ті приклад. математики та інформатизації Львів. ун-ту; від 1998 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: від 2010 – проф. каф. інформ. систем і мереж. Наукові дослідження: проектування й застосування технологій та систем штуч. інтелекту, дискрет. математики, матем. лінгвістики, інтелектуал. систем.

Пр.: Використання технології наближених множин для інтелектуального аналізу даних // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2007. № 589 (спів­авт.); Українська жестова мова: комп'ютерно-лінгвістичний аспект. Л., 2009 (спів­авт.); Методи числової мінімізації у моделях аналізу даних // Вост.-Европ. журн. пере­довых технологий. 2010. № 2/4; Комп'ю­терне розпізнавання жестів: програмно-алгоритмічний підхід. Л., 2011 (спів­авт.); Дискретна математика: Підруч. 4-е вид. Л., 2016.

О. В. Шишка


Покликання на статтю