Ніколюк Петро Карпович — Енциклопедія Сучасної України

Ніколюк Петро Карпович

НІКОЛЮ́К Петро Карпович (04. 12. 1954, с. Уладівка Хмільн. р-ну Вінн. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2002), проф. (2006). Закін. Київ. ун-т (1977). Відтоді працював у Вінн. тех. ун-ті; 2002–04 – проф. каф. вищої математики і фізики Вінн. аграр. ун-ту; 2004–07 – проф. каф. інформ. систем в економіці Вінн. ін-ту економіки Терноп. екон. ун-ту; 2007–12 – зав. каф. інформ. технологій Вінн. кооп. ін-ту; 2013–16 – зав. каф. екон. кібернетики Вінн. фінанс.-екон. ун-ту; від 2016 – проф. каф. комп'ютер. технологій Донец. ун-ту (Вінниця). Досліджує електронну структуру твердих тіл, зокрема займається створенням теорії високотемператур. надпровідності. Відкрив явище дегібридизації електрон. станів.

Пр.: Резонанс Абрикосова–Сула в CeCu2Si2 // МНТ. 2001. № 3; Явище дегібридизації в купратах // Доп. НАНУ. 2007. № 5 (спів­авт.); Дегібридизація в сполуках RAl2Si2 // Там само. 2014. № 5 (спів­авт.); Автоматизована система керування рухом транспортних засобів в межах міста // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Матем. моделювання. Інформ. технології. Автоматиз. системи упр. 2017. № 5 (спів­авт.); Інтелектуальний алгоритм управління міським трафіком транс­портних засобів // Там само. 2018. № 38 (спів­авт.); Інтелектуальне перехрестя // Наук. нотатки: Міжвузів. зб. Лц., 2018. Вип. 63 (спів­авт.).

О. В. Бісікало

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
О. В. Бісікало . Ніколюк Петро Карпович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=74420 (дата звернення: 23.10.2021)