Ніконець Віктор Ілліч — Енциклопедія Сучасної України

Ніконець Віктор Ілліч

НІ́КОНЕЦЬ Віктор Ілліч (18. 08. 1936, Суми) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1994), проф. (2004). Закін. Криворіз. гірничоруд. ін-т (Дніпроп. обл., 1960). Відтоді працював на підпр-вах Нікопол. марганцеворуд. бас., зокрема й на Марганец. гірн.-збагачувал. комбінаті (Дніпроп. обл.); за сумісн. 1964–71 та від 1988 – у Держ. н.-д. гірничоруд. ін-ті (м. Кривий Ріг): від 1988 – зав. відділу технології розробки марганцеворуд. родовищ; 1970–2012 – у Марганец. філії каф. підзем. розробки родовищ корис. копалин Криворіз. тех. ун-ту: від 1994 – проф.; 1975–78 – у Кабул. ін-ті. Наукові дослідження: геомех. і технол. упр. станом пород. масиву при підзем. розробці марганц. родовищ. Створив кільцеве кріплення з підвищеною несучою здатністю у податливому режимі, новий спосіб та технологію зміцнення високопластич. пород. масиву метал. анкерами. Автор кн. «Управление продол­жительностю жизни» (З., 2016).

Пр.: Исследования проявления горного давления в выемочных штреках щитовых лав и комплексно-механи­зи­рованных заходок // ГорЖ. 1976. № 6 (спів­авт.); Совершенствование марганцеворудной подотрасли // Горная пром-сть Украины. Кривой Рог, 1990 (спів­авт.); Вы­бор и расчет вариантов столбовой сис­темы разработки марганцеворудных месторождений Украины. Кривой Рог, 1997; Технологические и экологические проблемы горно-металлургического комплекса Украины и их решение // Разработка рудных месторождений. 2007. № 91.

В. В. Стецкевич


Покликання на статтю