Нікуленко Світлана Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Нікуленко Світлана Іванівна

НІКУ́ЛЕНКО Світлана Іванівна (10. 07. 1964, Харків) – мистецтвознавець. Канд. мистецтвознавства (1997). Закін. худож.-графіч. ф-т Харків. пед. ун-ту (1990). Працювала 1993–94 викл. історії Пд.-міської дит. худож. школи; від 1994 – у Харків. академії дизайну і мист-в: 1998–2001 – зав., 2001–07 – доц. каф. худож. моделювання тканин та одягу; від 2007 – у Харків. гуманітарно-пед. академії: зав., доц. каф. культурол. дисциплін та образотвор. мист-ва. Наукові дослідження: становлення вищої худож. освіти в Україні.

Пр.: Костюм в Україні від Київської Русі до ХХІ століття. Х., 2004 (спів­авт.); З історії вищої художньої освіти у Харкові (1921–1927 рр.) // Імідж сучас. педагога. 2015. Вип. 9; Становлення системи вищої художньої освіти в Україні у пореволюційні роки // Педагогіка формування твор. особистості у вищій і заг.-осв. школах: Зб. наук. пр. З., 2015. Вип. 43(96); Роль Української Центральної Ради у створенні Української академії мистецтв // Там само. Вип. 44(97); Powrót do mistrza. Próba rekonstrukcji biografii i portretu twórczego Bernarda Kratki. Warszawa, 2017 (спів­авт.).

В. М. Бескорса


Покликання на статтю