Нікулін Сергій Леонідович — Енциклопедія Сучасної України

Нікулін Сергій Леонідович

НІКУ́ЛІН Сергій Леонідович (23. 06. 1971, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – фахівець у галузі геологічної інформатики. Д-р геол. н. (2013), проф. (2014). Закін. Держ. гірн. академію України (1993), де відтоді й працює (нині Нац. тех. ун-т «Дніпров. політехніка»): від 2013 – проф. каф. геоінформ. систем. Наукові дослідження: розроблення методів і методик інтегров. аналізу геоданих при вирішенні геол. та геоекол. задач; створення програм. забезпечення геоінформ. системи РАПІД; вирішення задач прогнозування родовищ корис. копалин за допомогою ГІС-тех­нологій; використання косміч. знімків при вирішенні задач надро- та природокористування.

Пр.: Опыт использования библиотеки WIN32 CRYPTOAPI для защиты гео­информационных систем // Захист інформації. 2003. № 2 (спів­авт.); Трехмерное моделирование пластовых месторождений для оптимизации объемов буровых работ // Горный информ.-аналитичес. бюл. Моск. ун-та. 2004. № 3 (спів­авт.); Прогноз углеводородных объектов по комплексу гравимагнит­ных и космических данных на территории Днепровско-Донецкой впадины // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. 2011. № 2 (спів­авт.); Створення та використання інтегральних прогнозних моделей для підвищення адекватності результатів автоматизованого геологічного прогнозування // Зб. наук. пр. Нац. гірн. ун-ту. 2013. № 40; Специализированная гео­информационная система РАПИД: структура, технологии, задачи // Геоінформатика. 2016. № 1 (спів­авт.).

І. С. Нікітенко


Покликання на статтю