Нікуліна Галина Григорівна — Енциклопедія Сучасної України

Нікуліна Галина Григорівна

НІКУ́ЛІНА Галина Григорівна (22. 08. 1945, Київ) – біохімік. Д-р біол. н. (1993), проф. (1999). Закін. Київ. ун-т (1968). Працювала в Київ. НДІ ендокринології та обміну речовин (1968–69). Від 1969 – в Ін-ті урології НАМНУ (Київ): від 1994 – зав. лаб. біохімії. Осн. напрям наук. дослідж. – обмін речовин при патології нирок та сечових шляхів. Встановила зв'язок порушень тканин. метаболізму нирок зі зниженням їх функції при гіпоксії, ураженні сечових шляхів; розробила методи фармакол. захисту життєздатності донор. нирки проти гіпоксії при трансплантації; визначила нирк. механізми порушення обміну лі­підів, антиоксидантів, процесів вільнорадикал. окислення при хворобах нирок; розробила методи діагностики ураження нирок за вмістом специф. ферментів у сечі.

Пр.: Клініко-експериментальне дослідження мембранної патології та її значення в трасплантології нирки // Урологія. 1997. № 1; Энзимы мочи как критерии оценки риска развития нефросклероза у детей с рефлюксирующим мегауретером // Лабораторна діагностика. 2008. № 3; Ферменти лізосом у сечі дітей з вродженими вадами розвитку верхніх сечових шляхів // Там само. 2011. № 2; Варіанти метаболічної реакції паренхіми нирки у дітей з некомпенсованим мегауретером // Здоровье мужчины. 2015. №4 (усі – спів­авт.).

Л. І. Немирович


Покликання на статтю