Нікульніков Павло Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Нікульніков Павло Іванович

НІКУ́ЛЬНІКОВ Павло Іванович (27. 11. 1951, м. Яворів Львів. обл.) – лікар-хірург. Д-р мед. н. (2001), проф. (2020). Держ. премія України в галузі н. і т. (1994). Закін. Терноп. мед. ін-т (1974). Працював лікарем; від 1977 – у Нац. ін-ті хірургії та трансплантології НАМНУ (Київ), де пройшов шлях від клін. ординатора до кер. відділу хірургії магістрал. судин (від 2003). Співзасн. (2001) і президент (2003–08 та від 2012) Асоц. судин. хірургів України. Гол. позаштат. судин. хірург МОЗ України (2004–18). Наукові дослідження: хірург. лікування хворих з атеросклеротич. оклюзійно-стенотич. ураженням аорти, її вісцерал. гілок, магістрал. артерій нижніх кінцівок; реконструктивна хірургія аневризм черев. частини аорти та периферич. артерій; реконструктивні оперативні втручання на гілках дуги аорти при їх гемодинамічно значущих ураженнях з метою лікування хроніч. судинно-мозк. недостатності та профілактики ішеміч. інсульту; лікування хворих із мультифокал. ураженням судин; лікування уражень артерій при цукр. діабеті; реконструктивна хірургія при інфікуванні судин. трансплантатів.

Пр.: Новые технологии в хирургическом лечении аневризмы брюшной части аорты // КХ. 2006. № 6 (спів­авт.); Выбор способа пластики бифуркации общей сонной артерии при ее атеросклеротическом окклюзионно-стенотическом поражении // Там само. 2009. № 4; Тактика хирургического лечения сочетанного поражения сосудов различных артериальных бассейнов // Там само. 2010. № 1; Отдаленные результаты эн­допротезирования аневризмы инфраренальной части аорты // Там само. 2013. № 5 (спів­авт.); Опыт применения генного индуктора фактора роста эндо­телия сосудов в лечении пациентов по поводу ишемии тканей нижних конечностей атеросклеротического генеза // Там само. 2015. № 5; Показання до одномоментих оперативних втручань у па­цієнтів з поєднаними оклюзійно-стенотичними ураженнями вінцевих та брахіо­цефальних артерій // Вісн. серц.-судин. хірургії. 2016. № 2 (спів­авт.); Удосконалення методів хірургічного лікування у хворих з інфраренальною аневризмою черевної частини аорти // Вісн. Вінн. мед. ун-ту. 2017. № 2 (спів­авт.).

О. В. Каширова

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
О. В. Каширова . Нікульніков Павло Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=74464 (дата звернення: 25.10.2021)