Нільсен Володимир Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Нільсен Володимир Володимирович

НІ́ЛЬСЕН Володимир Володимирович (Нильсен Владимир Владимирович; 22. 09(05. 10). 1910, С.-Пе­тербург – 07. 10. 1998, там само) – російський піаніст, органіст, педагог. Проф. (1951). Лауреат 1-го Всесоюз. конкурсу піаністів (Мос­ква, 1938, 2-а премія). Закін. Ленінгр. консерваторію (нині С.-Пе­тербург, 1931, кл. органа І. Браудо; 1933, кл. фортепіано Н. Голубовської) та аспірантуру при ній (1935). Від 1929 – соліст Ленінгр. філармонії. Від 1936 – викл. Ленінгр., під час 2-ї світ. вій­ни – Моск. і Саратов. (РФ), 1955–63 – Київ. консерваторій. Серед учнів – С. Скринченко, М. Степаненко, Л. Цвірко. Гастролював у Польщі, Чехословаччині, Німеччині, Франції, США. У 1970-х рр. записав грамплатівку з творів В.-А. Моцарта й Ф. Шуберта. Виконав. манері Н. були притаманні витончений ліризм, прониклива виразність, глибока зосередженість. Для його творчості характерні м'яка диференційов. звучність, деталізація муз. тканини, тонка хвилеподібна динаміка і пластична ритміка в кантилені. У репертуарі – твори Ф. Шуберта, Ф. Шопена, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетговена, Ф. Ліста, Р. Шуманна, М. Мусоргського і С. Прокоф'єва.

Літ.: Дельсон В. Первый Всесоюзный конкурс пианистов // Муз. академия. 1938. № 2; Голубовская Н. Мой ученик // Сов. искусство. 1938, 12 янв.; Левинсон Л. В. Нильсен // Сов. музыка. 1973. Вып. 2; Владимир Нильсен: артист и учитель. С.-Пе­тербург, 2004; Вознесенская Е. Незабвенный учитель (к 95-летию со дня рождения В. В. Нильсена) // Наук. вісн. Нац. муз. академії України. К., 2008. Вип. 71.

С. М. Василик


Покликання на статтю