Німець Олег Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Німець Олег Федорович

НІ́МЕЦЬ Олег Федорович (13. 02. 1922, Київ – 29. 05. 2002, там само) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1961), проф. (1961), акад. НАНУ (1978). Засл. діяч н. і т. України (2002). Держ. премія України в галузі н. і т. (1999), премія ім. К. Синельникова АН УРСР (1973). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1998). Закін. Київ. політех. ін-т (1947). Відтоді працював у Ін-ті буд. механіки АН УРСР; 1949–70 – в Ін-ті фізики АН УРСР: 1958–65 – заст. дир., 1965–70 – засн. і зав. відділу ядер. реакцій; 1970–2002 – в Ін-ті ядер. дослідж. НАНУ (усі – Київ): 1970–2000 – зав., 2000–02 – гол. н. с. відділу ядер. реакцій, водночас 1974–83 – дир.; за сумісн. 1954–85 – у Київ. ун-ті: від 1961 – проф. каф. ядер. фізики. Наук. дослідж. Н. у галузі ядер. фізики, атом. енергетики, охорони довкілля тощо. Отримав важливі результати з розсіювання нейтронів та заряджених частинок ядрами, визначив важливі для проектування ядер. реакторів ядерні константи, виміряв повні диференц. перерізи деяких ядер. реакцій, зокрема багаточастинкових. Під кер-вом Н. створ. експерим. устаткування, що дало змогу вперше у світі спостерігати низку фіз. явищ, що мають принципове значення для розвитку фундам. ядер. фізики; виявлено зростання перерізу розщеплення дейтронів на магіч. ядрах (ефект Н.); визначено залежність параметрів двофрагментар. взаємодії, що спостерігається у багаточастинк. реакціях, від впливу кулонів. та ядер. полів супут. продуктів реакції; розроблено методику добору зерен пшениці з підвищеним вмістом білка на ізохрон. циклотроні У-20. Засн. наук. школи з ядер. реакцій.

Пр.: Справочник по ядерной физике. К., 1975; Ядерные реакции: Учеб. пособ. К., 1977; Поляризационные исследования в ядерной физике. К., 1980; Нуклонные ассоциации в атомных ядрах и ядерные реакции многонуклонных передач. К., 1988; Электромагнитные мо­менты возбужденных и радиоактивных ядер. К., 1989; Evolution of alpha particle tracks in silicon strip detectors // Nuclear Tracks and Radiation Measurements. 1991. Vol. 19, № 1–4; Submicron position-sensitive detector // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 1992. Vol. 70; Свойства рассеяния двухфраг­ментных систем, образующихся в мно­гочастичных ядерных реакциях // Физика элементар. частиц и атом. ядра. 1992. Т. 23, вып. 4; Пружне розсіяння іонів 6He ядрами 208Pb // УФЖ. 1998. Т. 43, № 3 (усі – спів­авт.).

Літ.: 80-річчя академіка НАН України О. Ф. Німця // Вісн. НАНУ. 2002, № 2; Академік НАН України Олег Федорович Німець: До 90-річчя з дня народження. К., 2012.

Н. Л. Дорошко


Покликання на статтю