Німецька асоціація україністів — Енциклопедія Сучасної України

Німецька асоціація україністів

НІМЕ́ЦЬКА АСОЦІА́ЦІЯ УКРАЇНІ́СТІВ (Deutsche Assoziation der Ukrai­nisten) – незалежна організація вчених, які займаються українською тематикою, та інших громадян німецькомовного простору, які цікавляться Україною. Засн. 1990 у Берліні. Гол. завдання – розвиток і зміцнення наук. зв’яз­ків між Німеччиною та Україною, наук. обмін між німецькомов. простором та Україною. Н. а. у. сприяє поширенню українознавства, обміну результатами дослідж., а також діє як інформ. платформа для ун-тів, коледжів, установ, де проводять наук. дослідж. або викладають дисципліни з україністики. Вона організовує та супроводжує низку проектів із популяризації відповід. знань про Україну та українців, її історію, мову, культуру, серед них – «Грайфс­вальдська україніка», «Україна кличе», «Компетентність України в діалозі», міжнар. літня школа «Віадрінікум». Н. а. у. є чл. низки українозн. наук. мереж, зокрема Міжнародної асоціації україністів. Перший голова – Г.-Й. Торке, від 2014 – А. Вьоль.

Літ.: Шевченко Т. Німецька україністи­ка сьогодні: специфіка інституційного розвитку // Українозн. альм. 2017. Вип. 17.

В. В. Солошенко

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
В. В. Солошенко . Німецька асоціація україністів // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=74480 (дата звернення: 27.09.2021)