Коган-Ясний Віктор Мойсейович — Енциклопедія Сучасної України

Коган-Ясний Віктор Мойсейович

КО́ГАН-Я́СНИЙ Віктор Мойсейович (16(28). 07. 1889, Полтава – 20. 07. 1958, Харків) – лікар-терапевт. Д-р медицини (1924), проф. (1930). Засл. діяч н. УРСР (1941). Закін. Харків. ун-т (1913). Працював у терапевт. клініці П. Шатилова (1913–14). Під час 1-ї світ. війни – військ. лікар. 1918–55 – у Харків. мед. ін-ті: 1930–32 – зав. каф. заг. терапії, 1932–38 – внутр. хвороб, 1938–53 – шпитал. терапії. Водночас 1919 брав активну участь у створенні Укр. органотерапевт. ін-ту (нині Ін-т проблем ендокрин. патології НАМНУ, Харків), де від 1930 очолював клін.-експерим. сектор. 1921 організував у Харкові студент. лікарню й поліклініку, 1925 – перший в Україні дієт. диспансер, 1926 – ендокринол. клініку. 1927 став одним з організаторів курорту «Березів. мінерал. води», 1931 – Укр. ін-ту харчування. Вивчав хвороби, спричинені недостат. харчуванням, і порушення обміну при них; метаболізм, гомеостаз, їх порушення і регуляцію; цукр. діабет та артеріал. гіпертонію. 1923 К.-Я. вперше в СРСР отримав вітчизн. інсулін та започаткував його вироб-во у Харкові. Запропонував класифікацію гіпертоній, використання якої дає можливість диференційовано підходити до лікування. Ред. ж. «Врачебное дело». Співред. відділу «Внутренние болезни» 2-го вид. «Большой медицинской энциклопедии» (Москва, 1956–61). Гол. терапевт МОЗ УРСР (1945–46). У лютому 1953 репрес. у зв’язку зі справою лікарів, у травні того ж року реабіліт.

Пр.: Голод на Украине (демографический очерк пяти губерний) // Бюл. Укр. червоного хреста. 1922. № 1–2 (співавт.); Болезни голода // О голоде: Сб. Х., 1922; Некоторые данные об инсулине, его приготовление, физиологическое действие и применение. Х., 1923; Заболевания придатка мозга. Х., 1933; Основи терапії та лікувальної профілактики. Т. 1–3. К., 1934 (співавт.); Вегетативная система. Х., 1939; Висцеральный сифилис. 2-е изд. К., 1939; Диабет. К.; Х., 1945; Сахарная болезнь. Москва, 1957.

Літ.: Виктор Моисеевич Коган-Ясный // ВД. 1958. № 9; Памяти Виктора Моисеевича Когана-Ясного // КМ. 1958. Т. 36, № 12; Лесовой В. Н., Перцева Ж. Н. Судьба профессора Виктора Моисеевича Когана-Ясного – создателя отечественного инсулина // Мед. профессура СССР. Москва, 2010; Вчені Харківського державного медичного університету (1805–2005). Б. м. р..

Ж. М. Перцева

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Ж. М. Перцева . Коган-Ясний Віктор Мойсейович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=7455 (дата звернення: 06.08.2021)