Коженьовський Юзеф — Енциклопедія Сучасної України

Коженьовський Юзеф

КОЖЕНЬО́ВСЬКИЙ Юзеф (Korzeniowski Józef; 01. 10. 1863, м. Пулави, Польща – 28. 02. 1921, Риґа) – польський історіограф, бібліотекознавець. Д-р філософії (1886). Чл.-кор. Польс. АН (1912; у 1907–17 був секр. Комісії дослідж. у галузі історії літ-ри та освіти Польщі). Навч. у г-зіях у Дрездені (1875–80) та Кракові (1880–82), студіював історію, архіво- та бібліотекознавство в Яґеллон. ун-ті (1881–85) у Кракові, де 1885 упорядкував та склав каталоги рукописів Музею князів Чарторийських. 1886–88 вивчав польс. істор. пам'ятки у архівах та б-ках Риму (зокрема у Ватикан. архіві), Флоренції, Венеції. 1888–92 – секр. вид-ва «Бібліотека польських письменників» АН у Кракові. 1892–96 – кер. Польс. б-ки у Парижі (продовжував пошук архів. матеріалів з польс. історії у Парижі, Лондоні, Оксфорді). 1896–1905 – бібліотекар Львів. ун-ту, водночас керував б-кою Фундації В. Баворовського у Львові (1898–1905; упорядкував її фонди). Був ред. (1898) та співроб. (1903–05) ж. «Kwartalnik historyczny». Хранитель і кер. відділу рукописів та інкунабул б-ки Яґеллон. ун-ту (1905–19). Від 1917 – співред. ж. «Exlibris». 1919 – гол. інспектор держ. б-к Польщі при Мін-ві релігії та освіти.

Пр.: Catalogus codicum manuscriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviencis. 1887–93. Vol. 1–4; Analecta Romana, quae historiam Poloniae saec. XVI іllustrant, ex archivis et bibliothecis excerpta // Scriptores Rerum Рolonicarum. 1894. T. 15; Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu i innych bibliotekach petersburskich // Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce. 1910. Т. 11 (усі – Краків).

ДА: Архів Наук. б-ки Львів. ун-ту. Ф. 54, оп. 8, спр. 5.

Н. П. Швець


Покликання на статтю