Клейн Борис Ілліч — Енциклопедія Сучасної України

Клейн Борис Ілліч

КЛЕЙН Борис Ілліч (02, за ін. даними – 03. 06. 1874, м. Сморгонь, нині Білорусь – 1976, Київ) – мікробіолог, бактеріолог. Д-р мед. н. (1935), проф. (1933). Закін. природн. відділ фіз.-мат. ф-ту (1895) та мед. ф-т (1901) Ун-ту св. Володимира у Києві. Під час навч. займався наук. діяльністю, зокрема написав працю про вплив світла на ріст рослин (опубл. в «Трудах Всероссийского съезда естествоиспытателей и врачей», К., 1898), а також дослідж. «К вопросу об электрических токах в растениях» (К., 1899). Від 1901 працював у Київ. бактеріол. ін-ті (з перервами), де очолював вакцин., діагност., сироватк., віспяний та пастерів. відділи; за сумісн. 1930–38 – викл. каф. бактеріології 2-го Київ. мед. ін-ту. Неодноразово перебував у закордон. наук. відрядженнях, зокрема у Берліні, Парижі, Франкфурті-на-Майні, Гамбурзі. Від 1917 був чл. лікар.-сан. комісії Києва, пропагував сан.-гіг. знання серед населення. 1938–48 – зав. відділу бактеріофагії Ін-ту мікробіології АН УРСР (Київ; з перервою). 1942–44 – зав. анаероб. лаб. Киргиз. НДІ епідеміології і мікробіології. Від 1948 – на пенсії. Вивчав різні види патоген. мікроорганізмів. Запропонував методи діагностики дифтерій., тифоз. і паратифоз. бактерій (підібрав кольорові середовища для їхнього виділення), профілакт. щеплення проти черев. і висип. тифів, холери, швидкої диференціації кишк. бактерій шляхом внесення у цукр. середовища великої кількості мікроорганізмів, діагностики анаероб. газових інфекцій; теорію бактеріофагового лізису. Одним з перших у Росії виділив паличку Григор'єва–Шига, застосував антидизентерійну сироватку, екстракти із мікроб. клітин – ендотоксини – для вакцинації й отримання специфіч. сироваток. Вивчав етіологію перніціоз. анемії. Брав участь у боротьбі з чумою (Одеса, 1910), кишк. інфекціями (1910–11), малярією (Київ. губ.), бруцельозом (Киргизстан, 1942–43) та ін.

Пр.: Опыт применения противодизентерийной сыворотки // Терапия. 1904. № 4; Предупредительные прививки против холеры. К., 1915; Современное состояние вопроса о холерном и тифозном яде. К., 1917; Малярия: введение в клинику, паразитологию и эпидемиологию малярии. К., 1924 (співавт.); Лікувальні сироватки та запобіжні щеплення. Х.; К.; 1931; Ілля Ілліч Мечніков. Життя та наукова діяльність. К., 1947; Первые культуры бледной спирохеты сифилиса. К истории русской микробиологии // ВД. 1952. Т. 10, № 1–2.

Літ.: Дроботько В. Г. Найстаріший мікробіолог Української РСР Борис Ілліч Клейн (До 80-річчя з дня народж.) // МКЖ. 1955. Т. 17, вип. 3; Матвєєнко С. О. Радянському мікробіологу Б. І. Клейну – 100 років // Там само. 1974. Т. 36, вип. 3; Липшиц.

Т. М. Терещенко


Покликання на статтю