Клепіков Володимир Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Клепіков Володимир Борисович

КЛЕ́ПІКОВ Володимир Борисович (29. 07. 1939, Харків) – фахівець у галузі електромеханіки. Д-р тех. н. (1989), проф. (1990). Засл. діяч н. і т. України (2005). Закін. Харків. політех. ін-т (1961), де відтоді й працює (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»): від 1976 – зав. каф. автоматизов. електромех. систем, водночас 1986–95 – проректор з міжнар. зв'язків. Розробив основи теорії нового класу електромех. систем для електроприводів з неліній. фрикцій. навантаженням, принципи усунення автоколивал. режимів і реалізував їх у впровадж. електроприводах; ініціював проведення наук. робіт з використання нейрон. мереж і генет. алгоритмів для керування електромех. системами; створив квазінейрорегулятор з аналіт. визначенням вагових коефіцієнтів.

Пр.: О фрикционных автоколебаниях в электроприводах // Электричество. 1986. № 4; Основы научных исследований и технического творчества. Х., 1989 (співавт.); Особенности динамики электромеханических систем с проскальзыванием // ТЕ. 2000. № 1; К созданию интеллектуального электропривода для управления машинами с нелинейным трением // Вест. Нац. тех. ун-та «Харьков. политех. ин-т». 2001. Вып. 10 (співавт.); О явлении усиления колебаний в электроприводах машин и механизмов // Электротехника. 2004. № 6; Электромеханические системы автоматизации и электропривод. К., 2005 (співавт.); О роли электропривода в решении проблемы энергоресурсосбережения в Украине // Вісн. Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». 2008. № 30.

Літ.: Владимир Борисович Клепиков (к 60-летию со дня рождения) // Вест. Нац. тех. ун-та «Харьков. политех. ин-т». 1999. Вып. 61; Харьков. политех.

Ю. І. Зайцев

2013

Покликання на статтю