Клепфер Євген Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Клепфер Євген Іванович

КЛЕ́ПФЕР Євген Іванович (22. 04. 1936, м. П'ятигорськ Пн.-Кавказ., нині Ставроп. краю, РФ) – радіоінженер. Д-р тех. н. (1988). Закін. Таганроз. радіотех. ін-т (РФ, 1959). Працював у Ростов. НДІ радіозв'язку (РФ, 1960–79); від 1979 – н. с. Львів. н.-д. радіотех. ін-ту; від 2008 – ст. н. с. ДКБ «Зв'язок» (м. Ростов-на-Дону, РФ). Наук. дослідження: синтез і аналіз радіотех. систем виявлення та вимірювання просторово-часових параметрів сигналів, їхня адаптація до змін зовн. середовища і джерел інформації; проблеми радіолокації високої точності адаптивної до сигналів з широкими діапазонами апріорної невизначеності їх параметрів.

Пр.: Возможности определения относительного местоположения с миллиметровой точностью // Сб. науч. работ Запад. науч. об-ва «Современные достижения геодезической науки и производства». Москва, 2004; Вопросы точности определения относительного местоположения на основе GPS-технологий // Там само. 2005; Метод пространственной фильтрации сигнала от источника излучения, расположенного над рассеивающей поверхностью // Радиоэлектроника и информатика. 2006. № 1(32); TDOA малобазова пассивная система // Сб. науч. тр. 3-го междунар. радиоэлектрон. форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития». Т. 2. Междунар. конф. «Телекоммуникационные системы и технологии». Х., 2008 (усі – співавт.).

О. В. Шишка


Покликання на статтю