Клименко Віктор Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Клименко Віктор Миколайович

КЛИМЕ́НКО Віктор Миколайович (07. 08. 1935, Київ) – фахівець у галузі теплофізики. Д-р тех. н. (1990), чл.-кор. НАНУ (1995). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1986). Закін. Київ. політех. ін-т (1957). Від 1959 (з перервою) працює в Ін-ті тех. теплофізики НАНУ: 1983–96 – зав. лаб. систем охолодження високотемператур. пристроїв, 1996–2003 – зав. відділу теплопровідності, від 2010 – пров. н. с.; 2004–10 – дир. ВАТ «Ін-т приклад. досліджень в енергетиці» (обидва – Київ). Наук. дослідження: тепловий захист газотурбін. двигунів, теплофізика, теплоенергетика, когенерація.

Пр.: Расчетные и экспериментальные методы определения теплового состояния основных узлов газовых турбин с воздушным охлаждением. Ленинград, 1970. Т. 1; 1977. Т. 3 (співавт.); Исследование эффективности теплозащитных покрытий на охлаждаемых лопатках газовых турбин // Тр. Центр. ин-та авиац. моторостроения. Москва, 1987. № 11 (співавт.); Потенциальные возможности мелкоканальных систем внутреннего конвективного охлаждения лопаток газовых турбин // ПТ. 1990. Т. 12, № 4; Реконструкция КС с малоэффективными ГТУ-приводами в экономические компрессорно-электрические станции // Там само. 2002. Т. 24, № 6; Когенерационные системы с тепловыми двигателями. Ч. 1. Общие вопросы когенерационных технологий: Справоч. пособ. К., 2008 (співавт.).

Ю. П. Золотаренко


Покликання на статтю