Котикова Олена Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Котикова Олена Іванівна

КО́ТИКОВА Олена Іванівна (18. 08. 1977, с. Широколанівка Веселинів. р-ну Микол. обл.) – фахівець у галузі сільськогосподарського земле­користування. Д-р екон. н. (2011). Закін. Микол. аграрну академію (1999), де й працює (нині ун-т): від 2011 – зав. каф. економіки підпр-в. Розробила концепцію та методологію комплекс. оцінювання стійкого розвитку с.-г. зем­лекористування, структур. зміст яких враховує вимоги вітчизн. і європ. законодавства; удосконалила систему показників стій­кості розвитку с.-г. землекорис­тування на макрорівні та методику визначення інтеграл. показ­ника для порівняння стійкості землекористування сільс. тер. або регіонів України.

Пр.: Зміст поняття стійкого розвитку // Наук. вісн. Волин. ун-ту. 2007. № 12; Тенденції вітчизняного землекористування та закономірності переходу його до моделі стійкого // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. 2008.  Вип. 4(48);  Обґрунтування та реалізація принципів управління земельними ресурсами як засобу забезпечення стійкого розвитку землекористування // Ак­туал. пробл. економіки: Зб. наук. пр.  К., 2010.  Вип. 1(103); Концепція стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні // Інновац. економіка.  2012.  № 6(32).

Д. В. Бабенко


Покликання на статтю