Клименко Геннадій Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Клименко Геннадій Андрійович

КЛИМЕ́НКО Геннадій Андрійович (21. 04. 1939, с. Сидоровка, нині Бєлгород. обл., РФ) – лікар-хірург. Д-р мед. н. (1974), проф. (1975). Закін. Харків. мед. ін-т (1962). Працював лікарем. 1969–75 – у Харків. НДІ заг. та невідклад. хірургії: від 1970 – ст. н. с.; 1975–82 – зав. каф. шпитал. хірургії Запоріз. мед. ін-ту; відтоді – у Харків. мед. академії післядиплом. освіти, де очолював каф. оператив. хірургії та топогр. анатомії. Наук. дослідж. з проблем діагностики та оператив. лікування захворювань органів черев. порожнини.

Пр.: Ургентная трансдуоденальная сфинктеропластика при остром панкреатите // Общая и неотлож. хирургия: Респ. сб. К., 1973. Вып. 4; Удаление инородных тел из пищевода и желудка с помощью фиброскопа // КХ. 1978. № 9 (співавт.); Однорядный серозно-мышечно-подслизистый шов нихромовой проволокой в хирургии органов пищеварения // Там само. 1983. № 1 (співавт.); Хирургическое лечение хронической атонии желудка // Там само. 2002. № 5–6 (співавт.).

О. В. Губка


Покликання на статтю