Клименко Ніна Федорівна — Енциклопедія Сучасної України

Клименко Ніна Федорівна

КЛИМЕ́НКО Ніна Федорівна (22. 10. 1939, Черкаси – 30. 08. 2018, Київ) – мовознавець і перекладачка. Д-р філол. н. (1986), проф. (1992), чл.-кор. НАНУ (2006). Закін. Київ. ун-т (1961). Відтоді працювала в Укр. т-ві дружби і культур. зв'язку з зарубіж. країнами; від 1965 – в Ін-ті мовознавства НАНУ (обидва – Київ): 1987–2004 – зав. відділу структурно-матем. лінгвістики; водночас від 1995 – в Київ. ун-ті: 1999–2004 – зав. каф. елліністики, 2004–18 – проф. цієї ж каф. Наук. дослідження: морфеміка, лексична семантика та словотвір сучас. укр. мови, неоелліністика. Ініціаторка створення і кер. комп'ютер. морфемно-словотвір. фонду укр. мови. Брала участь в укладанні «Частотного словника сучасної української художньої прози» (1981, т. 1, 2), «Словника афіксальних морфем української мови», «Оберненого частотного словника української художньої прози» (обидва – 1998), «Новогрецько-українського словника» (2003), «Українсько-новогрецького словника» (2008), «Граматичного словника літературної української мови. Словозміна» (2011). Співавторка посібників «Изучаем украинский язык. Расширенный курс» (1993; 1996), «Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови», «Практичний курс новогрецької мови» (обидва – 1998). Переклала з новогрец. мови окремі твори Е. Елексіу, Д. Сотиріу, кн. «Неперервна філософія» Х. Яннараса (2001, співавт.; усі – Київ), «Малу граматику грецької мови» М. Тріандафіллідиса (Салоніки, 2003, співавт.). Чл. ред. колегії та одна з авторів енциклопедії «Українська мова» (К., 2000; 2004; 2007). Авторка низки статей в ЕСУ.

Пр.: Система афіксального словотворення сучасної української мови. 1973; Формалізовані основи семантичної класифікації лексики. 1982 (співавт.); Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. 1984; Як народжується слово. 1991; Основи морфеміки сучасної української мови. 1997; 2000; Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. 2008; Українська елліністика. 2010 (співавт.); усі – Київ.

Літ.: Ніна Федорівна Клименко. К., 2009; Карпіловська Є. Вірність покликанню (до 70-річчя від дня народж. чл.-кор. НАНУ Н. Ф. Клименко) // Укр. мова. 2009. № 4.

І. Р. Вихованець


Покликання на статтю