Клименко Юхим Филимонович — Енциклопедія Сучасної України

Клименко Юхим Филимонович

КЛИМЕ́НКО Юхим Филимонович (24. 12. 1839, м. Аккерман, нині Білгород-Дністровський Одес. обл. – 1922, Одеса) – фахівець у галузі органічної хімії. Д-р хімії (1879), проф. (1881). Закін. г-зію при Рішельєв. ліцеї в Одесі (1858), відділ природн. наук. фіз.-мат. ф-ту Моск. ун-ту (1863). Учителював у г-зіях м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ, 1864–67) та Одеси (1867–71). Від 1871 викладав неорган., аналіт. і фіз. хімію у Новорос. ун-ті в Одесі, в якому захистив магістер. «О пировиноградной кислоте» (1872) та доктор. «Материалы для истории молочной и пировиноградной кислот» (1879) дисертації (обидві опубл. у «Записках Новороссийского общества естествоиспытателей»): від 1879 – екстраординар., від 1881 – ординар. проф. каф. хімії; водночас від 1902 очолював ботан. сад Ун-ту. Зробив вагомий вклад у розвиток стереохімії в Рос. імперії. Вивчав хім. властивості, способи синтезу орган. оксикислот (молоч., лимон., піровиногр.) та їхніх похідних, встановив будову лактиду молоч. кислоти, описав її взаємодію з бромом. Досліджував п'ятихлористий фосфор, унаслідок чого отримав хлорангідрид лимон. кислоти, а на його основі – її ефіри.

Пр.: Материалы по истории молочной и пировиноградной кислоты // Зап. Новорос. об-ва естествоиспытателей. 1879. Т. 6, вып. 1; К истории молочных кислот // Журн. Рус. хим. об-ва. 1880. № 1, 2, 3; О производных паракрилевой и гидроакрилевой кислот // Зап. Новорос. об-ва естествоиспытателей. 1893. Т. 18, вып. 1 (співавт.); Фальсификация питательных продуктов и борьба с нею // Вест. виноделия. 1899. Т. 8, № 10.

Літ.: Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Л. М. Ерайзер


Покликання на статтю