Крижанівський Віктор Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Крижанівський Віктор Миколайович

КРИЖАНІ́ВСЬКИЙ Віктор Миколайович (11(23). 11. 1885, Одеса – після 1940) – математик. Закін. Новорос. ун-т (1911), Вищі пед. курси (1912) в Одесі. Учителював. 1923–27 під кер-вом І. Тимченка навч. в аспірантурі при секції геометрії н.-д. каф. математики Одес. ІНО, де 1928 захистив дис. на звання н. с. Відтоді – в Одес. філії Укр. ін-ту математики (до 1934). Водночас від 1926 – в Одес. ін-ті підвищення кваліфікації інж.-тех. працівників Нар. комісаріату важкої пром-сті: 1930–34 і від 1938 – зав. каф. математики, водночас 1936–40 – каф. базових дисциплін; 1931–38 – проф., 1936–38 – зав. каф. математики Одес. хім.-фармацевт. ін-ту. Викладав також у Одесі в ІНО, фіз.-хім.-матем. ін-ті, ін-тах соц. виховання та вод. транспорту, вищій комуніст. школі. Секр. укр. матем. термінол. комісії ВУАН (від 1926). Наук. дослідж. присвяч. питанням проектив. геометрії, зокрема ідеям Є. Федорова. Від 1935 працював над доктор. дис. «Нелинейные сово­купности сферических систем». Співавтор «Російсько-україн­сь­кого словничка математичної термінології та фразеології. Алгебра» (О., 1927). Після 1940 доля невідома.

Пр.: Контрольные работы по математике: Пособ. для преподавателей. О., 1933; Построение ряда самостоя­тельных геометрий // Математика и физика в школе. 1934. № 4; Развитие и успехи геометрического направления // Бюл. Одес. ин-та повышения квалифи­кации инж.-тех. работников. 1937. № 7.

Літ.: Вчені вузів Одеси: Серія біобібліографічних довідників. О., 1994–2000.

І. Е. Рікун


Покликання на статтю