Кладько Василь Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кладько Василь Петрович

КЛАДЬКО́ Василь Петрович (12. 01. 1957, с. Озеро Володимир. р-ну Рівнен. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2000), проф. (2007), чл.-кор. НАНУ (2015). Держ. премія України в галузі н. і т. (2007). Закін. Чернів. ун-т (1979), де і працював. Від 1982 – в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (Київ): від 2004 – зав. відділу дифракц. дослідж. структури напівпровідників. Досліджує фіз. процеси взаємодії рентґенів. випромінювання в області аномал. дисперсії з ґраткою реал. кристалів та наносистем, що містять дефекти структури різної природи.

Пр.: Динамическое рассеяние рентгеновских лучей реальными кристаллами в области аномальной дисперсии. К., 2002; Рентгенооптичні ефекти в багатошарових періодичних квантових структурах. К., 2006; Динамічна дифракція Х-променів у багатошарових структурах. К., 2008; Mechanism of strain relaxation by twisted nanocolumns revealed in AlGaN/GaN heterostructures // Applied Physics Letters. 2009. Vol. 95, № 3; Internal strains and crystal structure of the layers in AlGaN/GaN heterostructures grown on sapphire substrate // J. Applied Physics. 2009. Vol. 106, № 6; Influence of template type and buffer strain on structural properties of GaN multilayer quantum wells grown by PAMBE. X-Ray study // J. Physics D. 2011. Vol. 44 (усі – співавт.).

В. Ф. Мачулін


Покликання на статтю