Кіяшко Юрій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кіяшко Юрій Іванович

КІЯ́ШКО Юрій Іванович (21. 02. 1954, Дніпропетровськ) – гірничий інженер-механік. Син І. Кіяшка. Д-р тех. н. (2002). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1976). Працював 1976–79 у Донец. проектно-конструктор. та експерим. ін-ті комплекс. механізації шахт. Від 1982 – в Ін-ті геотех. механі- ки НАНУ (Дніпропетровськ): від 2002 – зав. відділу керування динаміч. проявами гірн. тиску. Основні напрями наук. досліджень: обґрунтування наук.-тех. принципів створення системи якісно нових виїмкозакладал. машин та ефектив. технологій їх застосування для очис. виймання вугіл. пластів; впровадження виймал.-закладал. комплексів при виробленні тонких пластів вугілля.

Пр.: Взаимодействие механизированных крепей с боковыми породами. Москва, 1990 (співавт.); Ретроспективный анализ развития технологии подземной добычи угля // Геотех. механика: Сб. науч. тр. Ин-та геотех. механики НАНУ. Дн., 1998. Вып. 29; Производительность очистных комплексов нового технического уровня и пути ее повышения // УУ. 2001. № 6 (співавт.); К совершенствованию системы внедрения новой техники на шахтах. Кадровый вопрос // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. 2010. № 5 (співавт.).

В. Г. Перепелиця


Покликання на статтю