Крижанівський Всеволод Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Крижанівський Всеволод Йосипович

КРИЖАНІ́ВСЬКИЙ Всеволод Йосипович (12(24). 01. 1885, с. Лаврики, нині Сквир. р-ну Київ. обл. – 02. 09. 1938, похов. у с-щі Биківня побл. Києва) – фахівець у галузі правничої термінології. Закін. Київ. духовну семінарію (1905), поступив на юрид. ф-т Юр'єв. ун-ту (нині м. Тарту, Естонія). Залишив навч. 1908, від 1910 працював на канцеляр. посадах у держ. установах Рос. імперії. Від груд­ня 1917 – діловод, від березня 1918 – нач. відділу канцелярії в секретарстві ген. писаря УНР; за часів Української Держави – нач. 1-го відділу департаменту заг. справ Держ. канцелярії; від серпня 1918 – тимчас. чл. термінол. комісії при Департаменті законодав. справ; за Директорії УНР – канцелярист гол. інтендант. упр. Військ. мін-ва; від березня 1919 – у Правничо-тер­мінол. комісії ВУАН: 1922–23 – голова. Один із упорядників «Ро­сійсько-українського словника правничої мови» під заг. ред. А. Кримського (1926). Водночас 1919 – в. о. чл.-співроб. Комісії УАН для складання істор. словника укр. мови, 1927 – чл. Комісії ВУАН для виучування візант. письменства та його впливу на Україну. Також входив до складу комісії при Київ. митрополії, що перекладала укр. мовою кни­ги Святого Письма і богослужебні тексти (1920), брав участь в укр. автокефал. і обновлен. церк. рухах, вміщував публікації в реліг. журналах. 1931 звільнений з ВУАН. Відтоді працював ред. газет, від 1935 – архіваріусом у «Київенерго», від 1937 – на Київ. радіозаводі. 4 червня 1938 заарешт., 1 вересня того ж року за звинуваченням в участі у контррев. антирад. націоналіст. орг-ції церковників засудж. до розстрілу. Реабіліт. 1989.

Літ.: Усенко І. Б. Правничо-термінологічна комісія ВУАН та її наукові здобутки // Правова держава: Щоріч. наук. пр. Вип. 22. К., 2011.

І. Б. Усенко


Покликання на статтю