Кожушко Віталій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кожушко Віталій Петрович

КОЖУ́ШКО Віталій Петрович (11. 02. 1940, с. Велика Писарівка, нині смт Сум. обл.) – фахівець у галузі шляхів сполучення. Д-р тех. н. (2007), проф. (2005). Закін. Харків. автомоб.-дорож. ін-т (1962). Працював у Кіровогр. (1962–64) і Харків. (1966) дорож.-буд. упр.; від 1969 – у Харків. автомоб.-дорож. ун-ті: від 2005 – проф. каф. мостів, конструкцій та буд. механіки. 2004–05 – експерт зі штуч. споруд при Мін-ві комунікацій Сирії. Розробив методи розрахунку підзем. споруд, фундаментів, підпір. стінок, прольот. будов автодорож. мостів, тонких пластин, огорожі на мостах, паль та ін. конструкцій.

Пр.: Расчет инженерных конструкций на линейно-деформируемом слое конечной толщины: Учеб. пособ. К., 1990; Російсько-український словник дорожньобудівних і мостобудівних термінів. К., 1992 (співавт.); Проектування пальових фундаментів транспортних споруд і будівель: Навч. посіб. Х., 2001; Основи і фундаменти: Підруч. в 2-х т. Х., 2003; Гірничі виробки та буропідривні роботи в будівництві: Конспект лекцій. Х., 2009 (співавт.); Моделювання прольотних будов мостів. Х., 2010.

В. К. Жданюк


Покликання на статтю