Кожушко Леонід Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Кожушко Леонід Федорович

КОЖУ́ШКО Леонід Федорович (02. 02. 1950, с. Посягва Гощан. р-ну Рівнен. обл.) – фахівець у галузі гідротехніки. Д-р тех. н. (1999), проф. (2001). Засл. діяч н. і т. України (2016). Закін. Укр. ін-т інж. вод. госп-ва (Рівне, 1972), де відтоді й працює (нині Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування): від 1998 – зав. каф. менеджменту, водночас 1998–2005 – проректор з наук. роботи. Наук. дослідження: інжиніринг, вироб. та екол. менеджмент, керування інновац. проектами.

Пр.: Оптимізація параметрів шнекових механізмів для виготовлення дренажних фільтрів // Водне госп-во України. 1999. № 1–2 (співавт.); Удосконалення дренажних систем. Р., 2001; Еколого-економічне оцінювання в управлінні меліоративними проектами. Р., 2007 (співавт.); Екологічний менеджмент: Підруч. К., 2007 (співавт.); Управління проектами: Навч. посіб. Р., 2008 (співавт.).

В. П. Окорський


Покликання на статтю