Козак Володимир Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Козак Володимир Євгенович

КОЗА́К Володимир Євгенович (10. 08. 1923, с. Печера, нині Тульчин. р-ну Вінн. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1972), проф. (1976). Засл. діяч н. і т. УРСР (1982). Закін. Одес. кредитно-екон. ін-т (1952). Від 1959 працював у Ін-ті економіки НАНУ (Київ): 1972–86 – зав. відділу екон. проблем невироб. сфери і нар. споживання, 1986–2003 – гол. н. с.; водночас 1997–2010 – проф. каф. обліку і аудиту Хмельн. ун-ту; від 2010 – проф. каф. фінансів Мукачів. ун-ту. Наук. дослідження: проблеми теорії продуктив. і непродуктив. праці, економіки невироб. сфери та сфери послуг, нар. побуту, історії екон. думки, формування нац. доходу держави.

Пр.: Производительный и непроизводительный труд: Очерк теории. К., 1971; Закономерности развития непроизводственной сферы и повышение жизненного уровня. К., 1989; Непроизводственная сфера в условиях перехода к рыночной экономике. К., 1993 (співавт.); Трансформація економічних відносин у соціальній сфері // Соц. сфера в перехід. економіці: Зб. наук. пр. К., 2000; Управлінський облік за теорією обмежень: загальна характеристика // Вісн. Хмельн. ун-ту. Екон. науки. 2009. Т. 1, № 6.

І. Л. Андрієнко


Покликання на статтю