Крижанівський Дмитро Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Крижанівський Дмитро Антонович

КРИЖАНІ́ВСЬКИЙ Дмитро Антонович (26. 10(07. 11). 1883, Одеса – 11. 10. 1938, там само) – математик. Канд. фіз.-мат. н. (1935, без захисту дис.). Навч. у Новорос. (Одеса, 1901–04, виключ. за участь у студент. рев. русі; 1906 склав держ. іспит) і Ґеттінґен. (Німеччина, 1904–05) ун-тах. 1905 брав участь у рев. діяльності, пе­ребував в ув'язненні. Від 1913 – в Одес. ун-ті (з перервою): при­ват-доц., 1917–20 – доц., від 1933 – проф. каф. матем. аналізу. Був проф. Одес. фіз.-мат. ін-ту (1920–21), ІНО (1921–30), каф. матем. аналізу Фіз.-хім.-мат. ін-ту (1930–31, 1933), математики і статистики Одес. бан­ків. ін-ту (1931–33). За сумісн. викладав у Худож. уч-щі (1905–16), на Вищих жін. курсах (1916–20), хім. ф-ті Одес. політех. ін-ту (1921–22), Залізнично-дорож. технікумі (1922–24), Ін-ті тех. кі­нематографії (1926–30), Одес. нім. пед. ін-ті (1934–35). Наук. дослідження: ізопериметр. задачі, макс. та мін. властивості фігур на площині, властивості подвій. рядів Коші, історія математики. Чл. секції матем. аналізу, засн. і кер. укр. термінол. комісії Н.-д. каф. математики (1926), спів­ав­тор «Російсько-українського словничка математичної термінології та фразеології. Алгебра» (О., 1927). У його перекл. з нім. мови вийшла праця Ф. Кляйна «Элементарная математика с точки зрения высшей» (у 2-х т., Москва; Ленинград, 1934–35; 1987). У квітні 1938 заарешт., за звинуваченням в участі у контррев. есерів. орг-ції засудж. до 5-ти р., помер у в'язниці. Реабіліт. 1956. В Одесі на будинку, де жив К., встановлено мемор. дошку (2002).

Пр.: Изопериметры. Максимальные и минимальные свойства плоскихъ фи­гуръ. О., 1913 (5-е вид. – Москва, 2010); Обобщенное определение предела и его приложение // Зап. Матем. отдел. Новорос. об-ва естествоиспытателей. 1916. Т. 23; Sur les différentes définitions de limite // Журн. н.-д. каф. Одеси. 1924. Т. 1, № 8/9; Основи аналізу безконечно малих. Вступ до аналізу. Т. 1: Числа–функції–границі–суцільність–безконечно малі. Х.; О., 1931; Теория двой­ных рядов Коши в свете обобщенного понятия предела // Тр. 2-го Всесоюз. ма­­тем. съезда. 1936. Т. 2; Элементы теории неравенств. Москва; Ленинград, 1936.

Літ.: Гусов В. Вчений-педагог // За наук. кадри. 1948, 3 лют.; Смирнов В. О том, как «обезвредили» профессора Крыжановского // Смирнов В. Реквием ХХ века. Ч. 2. О., 2003; Крыжа­нов­ская Н. Дмитрий Антонович Крижанов­ский. Б. м. р.; Вчені вузів Одеси: Серія біобібліографічних довідників. О., 1994–2000; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

І. Е. Рікун


Покликання на статтю