Козак Микола Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Козак Микола Васильович

КОЗА́К Микола Васильович (14. 03. 1939, с. Кашперівка Козятин. р-ну Вінн. обл. – 10. 05. 2000, Київ) – вчений-агрохімік, ґрунтознавець. Д-р с.-г. н. (1999). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1971). Працював у Бєлгород. зонал. агрохім. лаб. (РФ, 1971–74); в Укр. с.-г. академії (1974–76); в Ін-ті садівництва УААН (Київ, 1978–2000): від 1987 – зав. відділу агрохімії та ґрунтознавства. Наук. дослідження: ґрунт як важливий компонент і основа функціонування біосфери, роль орган. речовини в його родючості; екол. проблеми в пром. садівництві.

Пр.: Связь урожайности яблони с физико-химическими свойствами южного чернозема // Почвоведение. 1985. № 5; Продуктивність яблуні в залежності від родючості грунту // ВСГН. 1988. № 2; Отбор проб и определение нитратов в плодах и ягодах ионселективным методом. К., 1989 (співавт.); Влияние длительного задернения междурядий сада злаками на гумусовое состояние темно-серой оподзоленной почвы // Агрохимия. 1995. № 10; Особенности бонитировки почв под насаждениями яблони // Почвоведение. 1996. № 11.

В. І. Хауст


Покликання на статтю