Козлов Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Козлов Володимир Іванович

КОЗЛО́В Володимир Іванович (16. 06. 1941, станиця Незамаєвська Краснодар. краю, РФ) – іхтіолог. Д-р біол. н. (1996), проф. (1999). Закін. Астрахан. тех. ін-т рибної пром-сті і госп-ва (РФ, 1968). Від 1970 працював ст. н. с. Херсон. відділ. Укр. НДІ рибного госп-ва; 1973–75 – зав. гідробіол. станції Ін-ту гідробіології АН УРСР (Київ); 1975–80 – зав. Ставроп. лаб. Краснодар. НДІ рибного госп-ва; 1980–95 (з перервою) – заст. дир. з наук. роботи Всерос. НДІ іригац. рибництва Рос. академії с.-г. наук (смт С-ще ім. Воровського); 1995–2001 – проректор з наук. роботи, зав. каф. аквакультури Дмитров. філії Астрахан. тех. ун-ту (с-ще Рибне; обидва – Моск. обл.); від 2001 – зав. каф. біоекології та іхтіології Моск. ун-ту технологій та управління. Гол. ред. ж. «Рыбоводство» (1987–90). Наук. дослідження: наслідки для іхтіофауни річок Понто-Касп. бас. зарегулювання і перерозподілу стоку на іригацію за умов евтрофування; процес взаєм. міграції риб при руйнуванні меж природ. ізоляції на водорозділах Азов. і Касп. морів; комплексне використання іригац. водойм для розвитку с.-г. рибництва у різних регіонах України та РФ. Брав участь у прогнозуванні наслідків дії евтрофікації й осолонення на гідробіонтів при плануванні морезахисної греблі на нижньому Дніпрі.

Пр.: Экологическое прогнозирование ихтиофауны пресных вод. 1993; Сохранение биоразнообразия: позитивный опыт. 1999; Использование природно-ресурсного потенциала водоемов аридных территорий для выращивания товарной рыбы. 2001 (співавт.); Аквакультура в истории народов с древнейших времен. 2002; Осетроводство. 2011 (співавт.); усі – Москва.

С. А. Кражан

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
С. А. Кражан . Козлов Володимир Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=7886 (дата звернення: 13.06.2021)