Крижанівський Леонід Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Крижанівський Леонід Андрійович

КРИЖАНІ́ВСЬКИЙ Леонід Андрійович (08(20). 04. 1873, Київ – 02. 12. 1939, там само) – геолог. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1899), де від 1900 й працював (згодом Київ. ун-т): хранитель мінералог. кабінету, проф. каф. мінералогії. Провадив дослідж. як співроб. Укргеолкому. 1928–30 – дир. Укр. філії Ін-ту приклад. мінералогії. Перші наук. праці К. присвячені стратигр.-палеонтол. питанням, зокрема нижньотретин. відкладам узбережжя Десни у Кролевец. пов. Черніг. губ., третин. пісковикам р. Норинь на Волині. 1907 разом з ін. університет. геологами брав участь у роботі Комісії з вивчення фосфоритів Пд. Росії. У зрілий період наук. діяльності гол. дослідж. стосувалися мінералогії та кристалографії. 1927 здійснив ґрунт. мінерало-петрогр. вивчення пух­ких осад. порід на Солом'янці, за результатами яких вийшла пр. «О геологических исследованиях в Соломенском районе Киева». Був актив. членом Київ. т-ва природознавців, обіймав посаду скарбника його правлін­ня. У «Записках Киевского общества естествоиспытателей» надрук. ст. «О геологических исследованиях в Кролевецком уезде Черниговской губернии» (1909) та «О демонстрации не­которых кристаллооптических явлений при помощи отраженного поляризованного света» (1929). Автор першого післярев. істор. нарису про розвиток геол.-мінерал. дисциплін у Київ. ун-ті за 100 р. (1935).

Літ.: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті. К., 1999.

В. К. Демидов


Покликання на статтю