Козлов Ернест Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Козлов Ернест Семенович

КОЗЛО́В Ернест Семенович (28. 10. 1934, Дніпропетровськ) – хімік. Д-р хім. н. (1984). Закін. Дніпроп. хім.-технол. ін-т (1956). Працював 1958–2004 в Ін-ті орган. хімії НАНУ (Київ): від 1993 – пров. н. с. Від 2004 – на пенсії, мешкає у США. Наук. дослідження: хімія сполук із кратними зв’язками фосфор–азот; хімія хлорфосфоранів.

Пр.: Стереохимия трихлорметильных производных пентаковалентного фосфора // ЖОХ. 1972. Т. 42, № 4 (співавт.); Получение и свойства трис-(β,β,β-трихлорэтил)фосфина // Там само. 1978. Т. 48, № 11 (співавт.); Напряженные фосфазосоединения // Там само. 1980. Т. 50, № 11; Свойства бис(диэтиламидо)-трихлорметил(имидо)фосфоната. IV. Реакции с карбоновыми кислотами и альдегидами. N-Бензилиден- и N-алкилиденамиды бис(диэтиламидо)фосфата // Там само. 1985. Т. 55, № 12 (співавт.).

О. М. Костюк

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
О. М. Костюк . Козлов Ернест Семенович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=7894 (дата звернення: 27.07.2021)