Козлова Віра Пилипівна — Енциклопедія Сучасної України

Козлова Віра Пилипівна

КОЗЛО́ВА Вiра Пилипiвна (27. 01. 1941, смт Борова Харків. обл. – 20. 05. 2000, Харків) – кріобіолог. Д-р бiол. н. (1990). Закін. Харків. зоовет. ін-т (1962). Працювала у Фiз.-тех. iн-ті низьких т-р АН УРСР; від 1972 – в Iн-ті проблем крiобiологiї i крiомедицини НАНУ (обидва – Харків): від 1991 – пров. н. с. Вивчала природ. i штуч. гiпобiоз органiзму, вплив крiопротекторiв, низьких т-р та iн. фiз.-хiм. чинників на морфофункцiон. стан бiол. систем рiзних рiвнів орг-цiї з метою встановлення механiзмiв крiопошкодження, репарацiї i захисту структур та теор. обґрунтування застосування холоду в медицині.

Пр.: Вплив крiопротекторiв на бiологiчнi системи. 1989; Вплив охолодження на структуру клiтин. 1992 (обидві – Київ, співавт.).

М. І. Щетинський


Покликання на статтю