Козловський Антон Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Козловський Антон Антонович

КОЗЛО́ВСЬКИЙ Антон Антонович (09. 04. 1959, Чернівці) – філософ, правознавець. Канд. філос. (1990), д-р юрид. (2000) н. Закін. Моск. (1985) і Київ. (1995) ун-ти. Працює від 1989 у Чернів. ун-ті: від 1999 – зав. каф. теорії та історії держави і права, від 2003 – проф.; від 2008 – зав. каф. конституц. та адм. права Нац. транспорт. ун-ту (Київ). Співзасн. і співред. ж. «Проблеми філософії права» (від 2003). Наук. дослідження: філософія права, теорія держави і права, конституц. право.

Пр.: Право як пізнання: Вступ до гносеології права. Чц., 1999; Гносеологічна концепція права // Наук. вісник Чернів. ун-ту. Правознавство. 2000. Вип. 100; Гносеологічні принципи права // Проблеми філософії права. Т. 3. К.; Чц., 2005; Философско-гносеологическое основание законодательных определений // Законодател. дефиниции. Нижний Новгород, 2007; Дискусія про двоелементні або тричленні норми права // Про укр. право: Зб. ст. каф. теорії та історії держави і права. Ч. 3. К., 2008; Онтологія юридичної відповідальності // Там само. Ч. 5. 2010.

П. С. Пацурківський


Покликання на статтю