Козловський Всеволод Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Козловський Всеволод Олександрович

КОЗЛО́ВСЬКИЙ Всеволод Олександрович (крипт.: В. К., Вс. К.; 18(30). 04. 1877, с. Ланківці Проскурів. пов. Поділ. губ., нині Хмельн. р-ну Хмельн. обл. – ?) – громадський діяч, бібліотекознавець. Чл. НТШ у Львові (1907), Укр. радикал. партії (1905–06) та Укр. видавн. спілки (1906–11). Закін. Кам'янець-Поділ. духовну семінарію (нині Хмельн. обл., 1897), юрид. ф-т Юр'єв. ун-ту (нині м. Тарту, Естонія, 1904). У 1905–06 – секр. редкомітету щоден. укр. г. «Громадська думка» (Київ), друкував статті у г. «Рада» та «ЛНВ». 1906–12 – у Львові, працював у НТШ, прослухав курс лекцій з історії польс. та укр. літ-ри в Ун-ті (1908–09). У 1912–18 перебував у Відні: працював у т-ві «Hollindischer Lloyd», від 1914 – актив. чл. та секр. редкомітету Союзу визволення України (разом із В. Дорошенком упорядкував «Вісник Союзу визволення України»), 1915–18 брав участь в агітац. роботі Союзу у таборах військовополонених, де перебували українці з походження, зокрема 1918 організував видання укр. літ. таборового часопису «Тернистий шлях» у м. Пьотркув-Трибунальські (Польща). Від 1918 – у Києві. До 1919 працював бібліотекарем у «Книгоспілці» під кер-вом М. Стасюка; 1919–20 – секр. видавн. т-ва «Час»; від 1921 – у Всенар. б-ці України: зав. заг. (1921–27), каталож. (1927–30) та книгоопрацювання (1931–33) відділів; водночас – секр. Каталож. комісії Секції наук. б-к (1924), Комісії для складання укр. каталогр. інструкції (1927), чл. Президії Н.-д. комісії бібліотекознавства і бібліографії (1925–33) тощо. Після розгрому на поч. 1930-х рр. укр. бібліотекознав. та бібліогр. шкіл за ідеол. поглядами 1933 разом з багатьма ін. співробітниками б-ки звільнений і висланий разом з родиною в Алма-Ату (нині Алмати, Казахстан), де за сфабриков. справою розстріляний як «ворог народу». Точну дату смерті не встановлено. Перекладав укр. і нім. мовами наук. і публіцист. твори, переклав чес. інструкцію каталографії. Вивчав питання бібліотекознавства (каталогізація, класифікація), бібліотекозн. і бібліогр. термінології.

Пр.: Уваги про предметовий каталог // Бібліотеч. журн. 1925. № 1; Створення бібліографічного апарату по бібліотекознавству // Там само. № 6–7; Єдина каталографічна інструкція // Бібліотеч. зб. Ч. 1. К., 1926; Підготування та перепідготування робітників наукових бібліотек // Там само. Ч. 2. К., 1927; Бібліотекознавство в УРСР за період 1917–1927 років // Журн. бібліотекознавства та бібліографії. 1928. № 2.

Літ.: Гарбар Л. Всеволод Олександрович Козловський – життя та діяльність на бібліотечній ниві // Наук. праці НБУВ. К., 2011. Вип. 31.

Л. В. Гарбар


Покликання на статтю