Козловський Сергій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Козловський Сергій Володимирович

КОЗЛО́ВСЬКИЙ Сергій Володимирович (08. 07. 1978, Вінниця) – економіст. Д-р екон. н. (2011), проф. (2013). У 2000 закін. ф-т автоматики і комп'ютер. систем упр. Вінн. тех. ун-ту та заоч. відділ. (спеціальність «фінанси і кредит») Терноп. академії нар. госп-ва. Від 2005 працює у Вінн. аграр. ун-ті: від 2011 – зав. каф. адм. менеджменту та держ. управління. Наук. дослідження: упр., моделювання та прогнозування склад. екон. процесів; держ. регулювання економіки.

Пр.: Фінансова математика: Навч. посіб. В., 2006; Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю. В., 2010; Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспекти: Навч. посіб. К., 2012 (співавт.); Державне управління розвитком електроенергетики в контексті Європейської інтеграції України. В., 2012 (співавт.).

О. О. Прутська


Покликання на статтю