Козубов Геннадій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Козубов Геннадій Михайлович

КОЗУ́БОВ Геннадій Михайлович (05. 02. 1928, Одеса – 09. 01. 2009, м. Сиктивкар, Респ. Комі, РФ) – фахівець у галузі лісівництва. Д-р біол. н. (1972), проф. (1979). Засл. діяч н. Комі РСР (1992) та РФ (1994). Премія ім. К. Тимірязєва АН СРСР (1973). Закін. Львів. лісотех. ін-т (1953). Працював на ліс. дослід. станціях та в ліс. госп-вах Киргизстану. Від 1960 – в Ін-ті лісу Карел. філії АН СРСР (м. Петрозаводськ): від 1963 – ст. н. с., зав. лаб. цитології, генетики і селекції дерев. рослин; від 1978 – у Львів. лісотех. ін-ті: проф., зав. каф. дендрології і деревинознавства; від 1982 – в Ін-ті біології Комі наук. центру Урал. відділ. РАН (Сиктивкар): зав. відділу лісобіол. проблем Півночі, гол. н. с. Здійснював морфофункціон. вивчення репродукт. і вегетатив. систем осн. хвойних порід з використанням методів цитоембріології, електрон. мікроскопії, гістохімії і цитофотометрії; досліджував опромінення дерев. рослин унаслідок аварії на ЧАЕС. Співред. «Атласа ультраструктуры растительных клеток и тканей» (Петрозаводск, 1972; 1980), кн. «Леса Республики Коми» (Москва, 1999).

Пр.: Биология плодоношения хвойных на Севере. Ленинград, 1974; Биологические основы цветения и плодоношения ели обыкновенной. Петрозаводск, 1981; Репродуктивные структуры голосеменных. Ленинград, 1982; Современные голосеменные (морфолого-систематический обзор и кариология). Ленинград, 1986 (співавт.); Радиобиологические и радиоэкологические исследования древесных растений. С.-Петербург, 1994.

Літ.: Козубов Геннадий Михайлович (К 70-летию со дня рожд.) // Лесоведение. 1998. № 5.

В. П. Рябчук


Покликання на статтю